Ceníky pronájmů

Ceník sportovišť sportovního areálu Gymnázia Nad Štolou 1, Praha 7 v Letenských sadech pro rok 2023.

 Fotbalové hřiště rozměr 48x38m, umělá tráva 3 generace, obuv turfy:

Jednorázový pronájem: 750kč/1hod.

Dlouhodobý pronájem: 650Kč/1hod.

Osvětlení 100Kč/1hod, obuv turfy.

Házenkářské hřiště, umělá tráva 2 generace, obuv sálová:

Jednorázový pronájem: 650Kč/1hod.

Dlouhodobý pronájem: 550Kč/1hod.

Volejbal: 350Kč/1hod.

Osvětlení 100Kč/1hod, obuv sálová.

Tenisový a nohejbalový kurt, umělá tráva 2 generace:

Jednorázový pronájem nohejbal: 400Kč/1hod.

Dlouhodobý pronájem nohejbal: 350Kč/1hod.

Jednorázový pronájem tenis: 200Kč/1 hodina

Dlouhodobý pronájem tenis: 170Kč/1 hodina

Osvětlení 100Kč/1hod, obuv sálová.

Plážový volejbal:

Jednorázový pronájem: 350Kč/1hod.

Dlouhodobý pronájem: 300Kč/1hod.

Osvětlení 100Kč/1hod

Street basket, tartan:

Jednorázový pronájem 400Kč/1 hodina, pro menší počet hráčů 1 osoba 40Kč/1hod., osvětlení 100Kč/1hod.

Běžecký ovál ( 300m ), povrch tartan: Jednorázový pronájem pro sportovní i nesportovní oddíly 300Kč/1hod., pro jednotlivce 20Kč/1hod, osvětlení od 40Kč do 100Kč/1 hodina.

Ping pong:

20Kč/1hod/1osoba, zapůjčení pálek 20Kč/1hod.

Fitness aktivity: 1 osoba 20Kč/1hod.

Zapůjčení balónu 20Kč/1 hodina.

Provozní doba:

Od 15.1 do 15.12.

Otevírací doba ve všední den od 16.30 do 22°°.

Víkend: sobota od 10,30 do 16°°, neděle od 12°° do 20°°.

Prázdniny: ve všední den po domluvě od 10°° do 22°°.

Sprcha: 20Kč/1osoba.

Veškeré podrobnosti o sportovním areálu včetně fotodokumentace a rezervací, najdete na stránkách  www.sportletna.cz, Facebook:  Sportovní areál Letenské sady.

PROVOZNÍ ŘÁD

Při návštěvě sportovního areálu je návštěvník povinen se seznámit s provozním řádem hřiště, který je vyvěšen ve vitríně při vstupu do areálu na pravé straně a také na okně u správce hřiště a řídit se pokyny správce hřiště.

Je zakázán vstup pod vlivem alkoholu a návykových látek.

Je zakázáno manipulovat se sportovním zařízením včetně laviček.

Vstup do sportovního areálu je na vlastní nebezpečí a rodiče ručí za pohyb svých dětí na sportovištích.

Provozovatel sportovního areálu neručí za osobní věci návštěvníků.

V celém areálu je zákaz kouření, nošení pití a potravin ve skleněném obalu, vstup domácích zvířat.

Návštěvník dodržuje hygienu v celém prostoru areálu.

Při poškození zařízení hřiště úmyslně či neúmyslně je osoba, která zničila či jinak poškodila zařízení hřiště ( sítě na brankách, basket. koše, povrch sportovišť, lana na šplhání, hrazdy, písek v pláž. volejbalu a doskočiště pro skok daleký, ping pong stolů, lezecké stěny, ochranných sítí po obvodu hřišť, vnitřního zařízení šaten a sprch a WC apod) je povinna uhradit pořizovací cenu zničené věci.

Přejeme všem návštěvníkům sportovního areálu hezký a klidný sportovní zážitek.

Správce hřiště Ctirad Veverka, mob. 731 281 571, e-mail:  cti.veverka@seznam.cz.

Číslo účtu: 4169405001/5500, IČO: 10135618.