Sportovní areál Letná

NAŠE SLUŽBY

Nabízíme pronájem těchto sportovišť
Go to Fotbal

Fotbal

Naše hřiště na malou kopanou má povrch s umělou trávou třetí generace.

Go to plážový volejbal

plážový volejbal

U nás si můžete zahrát plážový volejbal a případně i šestkový.

Go to Tenis

Tenis

V našem areálu je možnost si zahrát na dvou kurtech.

Go to Basketbal

Basketbal

Tartanové hřiště na basketball a streat basketball.

Go to Házená

Házená

Hřiště na házenou s povrchem umělé trávy druhé generace.

Go to Nohejbal

Nohejbal

Nohejbalový kurt má povrch tvořen umělou trávou druhé generace.

Go to Běžecký ovál

Běžecký ovál

Tartanový běžecký ovál o délce 300 metrů.

Go to Příměstské tábory

Příměstské tábory

Příměstské tábory pro sportovně zaměřené děti.

Kde nás najdete

Hřiště slouží k provozování sportovní a zájmové činnosti žáků, pracovníků školy a veřejnosti. Plocha hřiště slouží pouze ke sportovní činnosti, pro kterou je hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeno. Hřiště s umělou trávou A slouží především pro malou kopanou, hřiště B pro volejbal, basketbal, házenou… Přístup na travnaté hřiště je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi bez špuntů. Při návštěvě sportovního areálu je návštěvník povinen se seznámit s provozním řádem hřiště, který je vyvěšen ve vitríně při vstupu do areálu na pravé straně a také na okně u správce hřiště a řídit se pokyny správce hřiště. Je zakázán vstup pod vlivem alkoholu a návykových látek. Je zakázáno manipulovat se sportovním zařízením včetně laviček. Vstup do sportovního areálu je na vlastní nebezpečí a rodiče ručí za pohyb svých dětí na sportovištích. Provozovatel sportovního areálu neručí za osobní věci návštěvníků. V celém areálu je zákaz kouření, nošení pití a potravin ve skleněném obalu, vstup domácích zvířat. Návštěvník dodržuje hygienu v celém prostoru areálu. Při poškození zařízení hřiště úmyslně či neúmyslně je osoba, která zničila či jinak poškodila zařízení hřiště ( sítě na brankách, basketbalové koše, povrch sportovišť, lana na šplhání, hrazdy, písek v pláž. volejbalu a doskočiště pro skok daleký, ping pong stolů, lezecké stěny, ochranných sítí po obvodu hřišť, vnitřního zařízení šaten a sprch a WC apod) je povinna uhradit pořizovací cenu zničené věci. Přejeme všem návštěvníkům sportovního areálu hezký a klidný sportovní zážitek.

  • Malá kopaná, nohejbal, basketbal, streat basket, volejbal, plážový volejbal, tenis, běžecký ovál.

  • Nealkoholické nápoje a drobné občerstvení od Mixit.cz

  • Všem sportovcům jsou v areálu k dispozici sprchy a toalety.

Aktuality