NAŠE SLUŽBY

Nabízíme pronájem těchto sportovišť:

fotbal

FOTBAL

Naše hřiště na malou kopanou má povrch s umělou trávou třetí generace.

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

U nás si můžete zahrát plážový volejbal a případně i šestkový.

TENIS

V našem areálu je možnost si zahrát na dvou kurtech.

basketball

BASKETBAL

Tartanové hřiště na basketball a streat basketball.

házená

HÁZENÁ

Hřiště na házenou s povrchem umělé trávy druhé generace.

fotbal

NOHEJBAL

Nohejbalový kurt má povrch tvořen umělou trávou druhé generace.

běh

BĚŽECKÝ OVÁL

Tartanový běžecký ovál o délce 300 metrů.

PING PONG

Pingpongové stoly včetně možnosti zapůjčení pálek.


O NÁS

Hřiště slouží k provozování sportovní a zájmové činnosti žáků, pracovníků školy a veřejnosti. Plocha hřiště slouží pouze ke sportovní činnosti, pro kterou je hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeno. Hřiště s umělou trávou A slouží především pro malou kopanou, hřiště B pro volejbal, basketbal, házenou…

Přístup na travnaté hřiště je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi bez špuntů. Při návštěvě sportovního areálu je návštěvník povinen se seznámit s provozním řádem hřiště, který je vyvěšen ve vitríně při vstupu do areálu na pravé straně a také na okně u správce hřiště a řídit se pokyny správce hřiště. Je zakázán vstup pod vlivem alkoholu a návykových látek. Je zakázáno manipulovat se sportovním zařízením včetně laviček. Vstup do sportovního areálu je na vlastní nebezpečí a rodiče ručí za pohyb svých dětí na sportovištích. Provozovatel sportovního areálu neručí za osobní věci návštěvníků. V celém areálu je zákaz kouření, nošení pití a potravin ve skleněném obalu, vstup domácích zvířat. Návštěvník dodržuje hygienu v celém prostoru areálu.

Při poškození zařízení hřiště úmyslně či neúmyslně je osoba, která zničila či jinak poškodila zařízení hřiště ( sítě na brankách, basketbalové koše, povrch sportovišť, lana na šplhání, hrazdy, písek v pláž. volejbalu a doskočiště pro skok daleký, ping pong stolů, lezecké stěny, ochranných sítí po obvodu hřišť, vnitřního zařízení šaten a sprch a WC apod.) je povinna uhradit pořizovací cenu zničené věci. Přejeme všem návštěvníkům sportovního areálu hezký a klidný sportovní zážitek.