NAŠE SLUŽBY

Nabízíme pronájem těchto sportovišť:

fotbal

FOTBAL
Naše hřiště na malou kopanou má povrch s umělou trávou třetí generace.

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
U nás si můžete zahrát plážový volejbal a případně i šestkový.

basketball

BASKETBAL
Tartanové hřiště na basketball a streat basketball.

TENIS
V našem areálu je možnost si zahrát na dvou kurtech.

házená

HÁZENÁ
Hřiště na házenou s povrchem umělé trávy druhé generace.

fotbal

NOHEJBAL
Nohejbalový kurt má povrch tvořen umělou trávou druhé generace.

běh

BĚŽECKÝ OVÁL
Tartanový běžecký ovál.

PING PONG
Pingpongové stoly včetně možnosti zapůjčení pálek.

O NÁS

Hřiště slouží k provozování sportovní a zájmové činnosti žáků, pracovníků školy a veřejnosti. Plocha hřiště slouží pouze ke sportovní činnosti, pro kterou je hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeno. Hřiště s umělou trávou A slouží především pro malou kopanou, hřiště B pro volejbal, basketbal, házenou…

Přístup na travnaté hřiště je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi bez špuntů. Při návštěvě sportovního areálu je návštěvník povinen se seznámit s provozním řádem hřiště, který je vyvěšen ve vitríně při vstupu do areálu na pravé straně a také na okně u správce hřiště a řídit se pokyny správce hřiště. Je zakázán vstup pod vlivem alkoholu a návykových látek. Je zakázáno manipulovat se sportovním zařízením včetně laviček. Vstup do sportovního areálu je na vlastní nebezpečí a rodiče ručí za pohyb svých dětí na sportovištích. Provozovatel sportovního areálu neručí za osobní věci návštěvníků. V celém areálu je zákaz kouření, nošení pití a potravin ve skleněném obalu, vstup domácích zvířat. Návštěvník dodržuje hygienu v celém prostoru areálu.

Při poškození zařízení hřiště úmyslně či neúmyslně je osoba, která zničila či jinak poškodila zařízení hřiště ( sítě na brankách, basketbalové koše, povrch sportovišť, lana na šplhání, hrazdy, písek v pláž. volejbalu a doskočiště pro skok daleký, ping pong stolů, lezecké stěny, ochranných sítí po obvodu hřišť, vnitřního zařízení šaten a sprch a WC apod.) je povinna uhradit pořizovací cenu zničené věci. Přejeme všem návštěvníkům sportovního areálu hezký a klidný sportovní zážitek.

PROVOZNÍ DOBA

Od 15.1 do 15.12.

Otevírací doba ve všední den od 16:30 do 22:00.

Víkend: sobota od 10:30 do 16:00, neděle od 12:00 do 20:00.

Prázdniny: ve všední den po domluvě od 10:00 do 22:00.